Impressum

Skraćeni naziv: Palco d.o.o.
Puni naziv: PALCO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Sjedište: Zelena aleja 46, 10410 Velika Gorica
MBS: 080628458
OIB: 14078043281
VAT ID: HR 14078043281

Direktori:
Mirjana Krnjaja, direktor
Saso Pavlovic, direktor
Damir Zubović, direktor

Članovi društva:
Mirjana Krnjaja
Saso Pavlovic
Damir Zubović

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb
IBAN: HR6523600001101986518
SWIFT (BIC): ZABAHR2X

Zatvori