Tehnološka podrška

PALCO Nutrifitov tim tehnologa pruža uslugu formulacije novih proizvoda, reformulacije postojećih proizvoda i primjene novih sirovina u proizvodnji.

Podrška je moguća na lokaciji kod klijenta ili u PALCO Nutrifitovim laboratorijima za primjenu.

Bogato iskustvo i pristup raznim analizama i novitetima omogućuju našem timu tehnologa da zajedno s kupcima stvara dodanu vrijednost u proizvodnji i kod gotovih proizvoda.

Nakon niza individualnih projekata, spremni smo za nove projektne zadatke. Iskoristite naše mogućnosti i kontaktirajte nas.

Zatvori