S radošću objavljujemo da smo promijenili naziv u PALCONutrifit d.o.o. Ovo je završni korak pravnog procesa spajanja društava PALCO d.o.o. i Nutrifit d.o.o. Svojim klijentima omogućit ćemo proširenu liniju proizvoda zahvaljujući sinergijskim učincima spajanja i ranije integracije u Deimos Grupu.

Novi naziv stupa na snagu 1. siječnja 2024. bez drugih promjena (PDV broj, adresa i kontakt podaci ostaju isti). Stvorili smo novi naziv koje odražava naše prošireno poslovanje i ponudu proizvoda.

Zatvori